Logo Logo
7 juli 2017

Ontwikkelproces van de seniorenwoningen

Het ontwikkelproces van de patiowoningen is in het voorjaar van 2016 gestart met een Klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Vught, gebiedsontwikkelaar BPD en de onafhankelijke Stichting Ouderen Samen. Met de oproep in het Klaverblad artikel hebben zich meerdere belangstellenden voor de locatie gemeld voor een werkgroep. Vanuit deze samengestelde werkgroep hebben enkele personen in de Klankbordgroep plaatsgenomen.

Klankbordgroep

Het uitgangspunt bij de ontwikkeling is geweest dat belangstellenden vóór de aankoop van een seniorenwoning mee denken in het ontwerpproces. Het was de bedoeling om hiermee tot een verkavelingsplan voor de seniorenwoningen te komen dat past in een integrale planvorming. Ook is de klankbordgroep, na de vaststelling van het verkavelingsplan, betrokken geweest bij het meedenken over het beste woonproduct (ontwerp en inrichting van de seniorenwoningen).

De verkoopprocedure

Tussen gemeente, Klankbordgroep en BPD zijn in 2016 afspraken gemaakt over de specifieke verkoopprocedure voor de seniorenwoningen en de wijze waarop de betrokken werkgroepleden, mede gelet op hun inzet om te komen tot het woonproduct, in deze verkoopprocedure met voorrang hun voorkeur mogen aangeven voor de 7 seniorenwoningen. De nu gekozen verkoopprocedure is daar een uitvloeisel van. Ná die periode sluit de inschrijfdatum en vindt de toewijzing van de woningen plaats op basis van de lijst en volgorde zoals aangeleverd door de klankbordgroep.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou?